Krátke pravidlá

Účelom súťaže VYHRAJ S MONEO je podpora a propagácia predaja služieb potálu www.moneo.sk

Organizátor a technický poskytovateľ súťaže je MegaVox, s.r.o.

Spotrebiteľská súťaž s názvom VYHRAJ S MONEO bude trvať v termíne od 12.10.2020 a účastníci hrajú týždenne* o výhry v hodnote minimálne 1.000,- Eur. Zákazníci sa do spotrebiteľskej súťaže môžu zapojiť prostredníctvom zaslania SMS odoslaných na bezplatné číslo 987.

Podmienkou na zaradenie do súťaže / účasť v súťaži je zakúpenie si MONEO kreditu určeného na volanie na služby v sekcii moneo.megavox.sk. Za každú odoslanú SMS získa zákazník MONEO kredit (MK) v centovej hodnote ceny zaúčtovanej sms vrátane DPH a zároveň aj žreby, ktoré slúžia ako základ súťaže. Napríklad za sms v hodnote 2 EUR (200 centov) s DPH získa 200 MK. Tento kredit potom použiť na služby na webe moneo.megavox.sk. Cena za využitie služieb na webe je 200 MK za minútu.

SMS a spoplatnenie odpovednej správy

SMS príkaz Získane žreby Získane MK Cena
MON (prvá sms v hernom cykle) 1 50 0,50 EUR
MON (druhá sms v hernom cykle) 5 200 2 EUR
MON (tretia sms v hernom cykle) 10 300 3 EUR

Cena odchádzajúcej SMS na skrátené číslo 987 je 0 Eur. Ceny sú s DPH.

Trvanie súťaže

Prvý herný cyklus začína 12.10.2020 a končí 18.10.2020. Ak nie je určené organizátorom inak, tak ďalšie herné cykly trvajú sedem dní a začínajú vždy v pondelok o 00:00:00 a končia v nedeľu o 23:59:59. O každom novom hernom cykle, resp. o skončení súťaže budeme informovať na webe moneo.megavox.sk, alebo prostredníctvom informačných SMS. Počas trvania súťaže môže organizátor určiť – definovať ďalšie časové obdobia – „malé, alebo prémiové herné cykly“. O každom malom/prémiovom hernom cykle súťaže budeme informovať na webe alebo prostredníctvom informačných SMS.

* Pojem každý týždeň, resp. týždenne znamená počas trvania súťaže a znamená jeden herný cyklus, ktorý ak nie je vyhlásené organizátorom inak tak trvá sedem dní a začína vždy od pondelka 00:00:00 do prvej následujúcej nedele 23:59:59.

Žrebovanie

Žrebovanie bude prebiehať nasledujúci deň po ukončení herného cyklu a žrebovať sa bude zo všetkých sms prijatých v poslednom ukončenom hernom cykle. Do žrebovania za daný herný cyklus bude zaradené len telefónne číslo, ktoré v tom hernom cykle za ktorý sa žrebuje získalo aspoň jeden žreb. Toto telefónne číslo bude zaradené do žrebovania s počtom žrebov, koľko ich na svojom telefónnom čísle získalo počas celého trvania súťaže.

Príklad:

Ak si niekto kúpi MK a získa 5 “SMS žrebov” počas prvého herného cyklu, v príslušnom žrebovaní bude 5 krát. Ak si ďalej počas druhého herného cyklu nekúpi žiadne MK a teda nezíska žiaden “SMS žreb”. v príslušnom žrebovaní nebude. Ak ďalej počas tretieho herného cyklu si kúpi MK a získa napr. 3 “SMS žreby”, v príslušnom žrebovaní bude 8 krát (5+3). Ak si ďalej počas štvrtého herného cyklu kúpi MK a získa napr. 9 “SMS žrebov”, v príslušnom žrebovaní bude 17 krát (5+3+9). Tento mechanizmus prenášania “SMS žrebov” sa bude uplatňovať na celé trvanie súťaže.

Čím viac žrebov zákazník -divák získa, tým je jeho šanca na vyžrebovanie väčšia!

Výhry

Účastník, ktorý pošle v hernom cykle prvú sms v hodnote 50 centov, je v žrebovaní o 1.000,- Eur
Účastník, ktorý pošle v hernom cykle druhú sms v hodnote 2 EUR, je v žrebovaní o 2.000,- Eur
Účastník, ktorý pošle v hernom cykle tri a viac sms v hodnote 3 EUR, je v žrebovaní o 3.000,- Eur

Poskytnuté výhry sú výhry pred zdanením a podliehajú zdaneniu v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

Informácie - vypnutie info správ

Na zistenie stavu MK získaných v súťaži pošle zákazník sms s textom MK na číslo 987.

Účastník, ktorý si zakúpil MK môže tieto využiť na volanie na veštecké služby, definované na portáli moneo.megavox.sk. Vyberie si veštca, zavolá na číslo zobrazené na portáli moneo.megavox.sk pod jeho menom. Číslo určené výlučne na volanie pre použite MK je 02 5277 5038. Cena za spojenie je 200 MK za minútu, čo predstavuje štandartnú cenu 2 EUR/ min. Použitie MK nemá nič spoločné s poplatkami za spojenie, ktoré vám účtuje váš operátor, teda čerpanie MK je úplne nezávislé od akýchkoľvek platieb za telefónne hovory a predplatené minúty, ktoré máte k dispozícii u vášho operátora, a ktoré ste povinný mu uhrádzať na základe samostatného zmluvného vzťahu s ním, alebo iným poskytovateľom obdobných služieb.

Zákazníci, ktorí sa zapoja do súťaže, budú počas jej trvania informovaní automatickými sms správami o možných prémiách, bonusoch atď. Vypnutie týchto info sms je možné:

Pokiaľ ste sa nezapojil do súťaže VYHRAJ S MONEO, ale aj tak Vám prišla smska s informáciou o súťaži, tak sme Vám smsku neposlali my, ale váš operátor s ktorým máte zmluvu o pripojení a to na základe podpísaného súhlasu, ktorý od vás má. Pozrite si prosím pozorne text smsky, bude v nej niekde jeho podpis/meno, napr. Telekom, Orange, O2.

Ak vás tieto smsky obťažujú a nechcete ich dostávať najjednoduchšia vec čo môžete urobiť je že pošlete sms s textom STOPMONEO na číslo 987

Je to bezplatné, najrýchlejšie a s okamžitou účinnosťou

sms musíte poslať z čísla z ktorého ste sa zapojili do súťaže.

My okrem telefónneho čísla neevidujeme a nespracúvame žiadne vaše údaje. Nevieme kto je majiteľom čísla,  nevieme kto používa číslo, nevieme žiadne meno, priezvisko, email, skrátka neviem o vás nič. Jediný údaj, ktorý spracúvame je telefónne číslo, ktoré je pre nás úplne anonymné.